Language:

  • Русский
  • Українська
  • English

Докторанти, аспіранти та здобувачі кафедри

Петровська Людмила Станіславівна

 

 

Петровская в докторанты

ПЕТРОВСЬКА Людмила Станіславівна працює над докторською дисертацією за темою: «Розробка складу та технології піномийного гелю з комплексною антимікробною дією» по спеціальності 15.00.01 – “Технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація ” науковий керівник – д.ф.н., проф. І. І. Баранова Метою досліджень є розробка сучасних піномійних основ з метою подальшої розробки піномийних засобів (дитячі та для інтимної гігієни). На даний час відомо, що найбільш перспективним аніоноактивнимі ПАР є оксиетильовані 2-3 молями алкілефірсульфати натрію та магнію або динатрієві солі лаурилсульфосукцинатів. Також раціональним є використання суміші алкілсульфоетоксилатів та децилглюкозидів. Останні мають найменшу подразнювальну дію на слизові оболонки. За кордоном при розробці м’яких піномиючих засобах використовують суміш трьох ПАР різних класів – лаурилефірсульфату, кокамідопропілбетаіну (амфотерна ПАР) та алкілполіглікозиду (неіонна ПАР). Дана суміш має оптимальні дерматологічні властивості. Не менш важливим є вибір допоміжних речовин, які впливають на якість розробляємого засобу. У першу чергу це загусники та речовини, які впливають на процес піноутворення. Планується провести систематизоване комплексне дослідження по вивченню властивостей гелевих носіїв з різними комплексами сучасних ПАР (аніонні, неіонні, амфотерні). З використанням фармако-технологічних, структурно-механічних, фізико-хімічних та інших методів дослідження науково обґрунтувати принципи створення піномійних засобів, яки призначаються для очищення шкіри.

ПРОСКОЧИЛО Андрій Вікторович

Проскочило Андрій Вікторович завершує роботу над кандидатською дисертацією за темою: «Розробка складу та технології препарату з екстрактом

Galium verum для використання в нефрології»

по спеціальності 15.00.01 – “Технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація”, науковий керівник – д.ф.н., проф. В. Г. Дем’яненко.

Метою роботи є розробка науково та експериментально обґрунтованого складу , технології та методів аналізу лікарського препарату на основі комплексу БАР із Galium verum для профілактики та лікування нефрологічних захворювань мікробного генезу. За темою дисертації вивчено літературні джерела та проведено патентний пошук. Змонтовано та вдосконалено установку для отримання ліпофільних комплексів зрідженими газами. Розроблено спосіб одержання ліпофільного комплексу із трави підмаренника справжнього за допомогою зрідженого дифторхлорметану на який отримано патенти України на винахід та на корисну модель. Досліджено технологічні властивості сировини підмаренника справжнього (вологість, кількість екстрактивних та біологічно-активних речовин, насипна маса, об ємна густина та інші). Вивчено процес екстракції трави підмаренника справжнього зрідженими газами. За допомогою метода Бокса-Бенкена було оптимізовано технологію одержання ліпофільного екстракту. Розроблено методики контролю якості ліпофільного екстракту трави підмаренника справжнього, отриманого за допомогою зрідженого дифторхлорметану. Розроблено та оптимізовано склад та технологію капсул із екстрактом підмаренника справжнього. Проведено дослідження мікробіологічної чистоти отриманого екстракту, а також попередній антимікробний скринінг, який показав високу активність проти бактерій родів Staphylococcus aureus та Enterococcus Faecalis, що робить перспективним подальші дослідження.

Байва Павел Петрович

Байва ПавЛО Петрович працює над кандидатською дисертацією за темою: «Розробка складу та технології гелю з  фузідієвою кислотою» по спеціальності 15.00.01 – “Технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація ” науковий керівник – д.ф.н., проф. І. І. Баранова

 

Метою досліджень є розробка теоретично та експериментально обґрунтованого складу, технології та методик контролю якості засобу місцевої дії з  фузідієвою кислотою (ФК) у вигляді гелю.

Згідно з останніми даними на ринку України практично не має лікарських препаратів, що містять у своєму складі ФК. ФК високоактивна по відношенню до широкого кругу грампозитивних мікроорганізмів (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium minutissimum и Propionibacterium acnes), у тому числі і стафілококи, стійкі до дії пеніциліну, стрептоміцину, левоміцетину, еритроміцину та інших антибіотиків. Відомо, що мікробіологічна ефективність ФК по відношенню до Staphylococcus aureus складає 100 %. На даний час нами розробляється препарат нарyжної дії з ФК для лікування гнійничково-запальних захворювань (поверхневі фолікуліти, фурункульоз, піодермії, імпетиго, гідраденіт, поверхневі та локальні опіки, глибокі рани та інше).