Language:

  • Русский
  • Українська
  • English

Докторские и кандидатские диссертации, которые были защищены на кафедре

КОВАЛЕНКО Світлана Миколаївна

Коваленко-1

Коваленко Світлана Миколаївна 17.10.2014 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології комбінованих лікарських препаратів на основі сульфурорганічних кислот» по спеціальності 15.00.01 – “Технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація” науковий консультант  –  д. фарм. н., проф. Баранова.

Автореферат дисертації. 

БЕЗПАЛА Юлія Олександрівна

Беспалая-1

БЕЗПАЛА Юлія Олександрівна 16.10.2014 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Розробка складу та технології комбінованого препарату для застосування в стоматології» за спеціальностю 15.00.01 – “Технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація ”,  науковий керівник – д.фарм.н., проф. І. І. Баранова.

Автореферат дисертації. 

ГОНЧАРОВА Анастасія Андріївна

Гончарова-1

ГОНЧАРОВА Анастасія Андріївна 12.06.2015 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Розробка складу та технології крему для застосування при синдромі діабетичної стопи» по спеціальності 15.00.01 – “Технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація ” науковий керівник – д. фарм. н., проф. І. І. Баранова.

Автореферат дисертації. 

КУЧЕРЕНКО Вікторія Сергіївна

КУчеренко в докторанты-1

КУЧЕРЕНКО Вікторія Сергіївна 10.12.2015 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Розробка складу та технології комбінованого гелю для лікування стоматологічних захворювань»  по спеціальності 15.00.01 – “Технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація ” науковий керівник – д.ф.н., проф. С. М. Коваленко.

Автореферат дисертації.

Страница 1 из 212