Language:

  • Русский
  • Українська
  • English

ПРОСКОЧИЛО Андрій Вікторович

Проскочило Андрій Вікторович завершує роботу над кандидатською дисертацією за темою: «Розробка складу та технології препарату з екстрактом

Galium verum для використання в нефрології»

по спеціальності 15.00.01 – “Технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація”, науковий керівник – д.ф.н., проф. В. Г. Дем’яненко.

Метою роботи є розробка науково та експериментально обґрунтованого складу , технології та методів аналізу лікарського препарату на основі комплексу БАР із Galium verum для профілактики та лікування нефрологічних захворювань мікробного генезу. За темою дисертації вивчено літературні джерела та проведено патентний пошук. Змонтовано та вдосконалено установку для отримання ліпофільних комплексів зрідженими газами. Розроблено спосіб одержання ліпофільного комплексу із трави підмаренника справжнього за допомогою зрідженого дифторхлорметану на який отримано патенти України на винахід та на корисну модель. Досліджено технологічні властивості сировини підмаренника справжнього (вологість, кількість екстрактивних та біологічно-активних речовин, насипна маса, об ємна густина та інші). Вивчено процес екстракції трави підмаренника справжнього зрідженими газами. За допомогою метода Бокса-Бенкена було оптимізовано технологію одержання ліпофільного екстракту. Розроблено методики контролю якості ліпофільного екстракту трави підмаренника справжнього, отриманого за допомогою зрідженого дифторхлорметану. Розроблено та оптимізовано склад та технологію капсул із екстрактом підмаренника справжнього. Проведено дослідження мікробіологічної чистоти отриманого екстракту, а також попередній антимікробний скринінг, який показав високу активність проти бактерій родів Staphylococcus aureus та Enterococcus Faecalis, що робить перспективним подальші дослідження.