Language:

  • Русский
  • Українська
  • English

КОВАЛЕНКО Світлана Миколаївна

Коваленко-1

Коваленко Світлана Миколаївна 17.10.2014 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології комбінованих лікарських препаратів на основі сульфурорганічних кислот» по спеціальності 15.00.01 – “Технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація” науковий консультант  –  д. фарм. н., проф. Баранова.

Автореферат дисертації.