Language:

  • Русский
  • Українська
  • English

БЕЗПАЛА Юлія Олександрівна

Беспалая-1

БЕЗПАЛА Юлія Олександрівна 16.10.2014 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Розробка складу та технології комбінованого препарату для застосування в стоматології» за спеціальностю 15.00.01 – “Технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація ”,  науковий керівник – д.фарм.н., проф. І. І. Баранова.

Автореферат дисертації.