Language:

  • Русский
  • Українська
  • English

КУЧЕРЕНКО Вікторія Сергіївна

КУчеренко в докторанты-1

КУЧЕРЕНКО Вікторія Сергіївна 10.12.2015 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Розробка складу та технології комбінованого гелю для лікування стоматологічних захворювань»  по спеціальності 15.00.01 – “Технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація ” науковий керівник – д.ф.н., проф. С. М. Коваленко.

Автореферат дисертації.