Language:

  • Русский
  • Українська
  • English

ПУЛЬ Вікторія Вікторівна

ПУЛЬ-ЛУЗАН Вікторія Вікторівна (03.01. м. Харків) – асистент кафедри товарознавства НфаУ. Закінчила НФаУ (2012 р.) за спеціальністю «Фармація» та магістратуру (2013 р.) за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» і здобула кваліфікацію магістра з управління якістю. У 2013 р. вступила до аспірантури (закріплена на кафедрі товарознавства НФаУ). У 2016 р. пройшла захист кандидатської дисертації на тему «Розробка складу та технології препарату місцевої дії для захворювань верхніх дихальних шляхів» (науковий керівник – д. фарм. н., проф. І. І. Баранова). В. В. Пуль-Лузан є автором і співавтором 7 статей у фахових та іноземних виданнях, 1 патенту, 8 тез доповідей до науково-практичних конференцій.