Language:

  • Русский
  • Українська
  • English

БАРАНОВА Інна Іванівна

БАРАНОВА Інна Іванівна (18.01. Борисоглібськ, Росія) – доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри товарознавства НФаУ. Закінчила Українську фармацевтичну академію (1996) та інтернатуру (1997), де працює: лаборант (1995-1996), аспірант без відриву від виробництва (1996-2000), старший лаборант (1997) курсу «Технологія косметичних засобів» при кафедрі ЗТЛ; асистент (2001), доцент (2003), професор кафедри косметології й аромології (2012); завідувач кафедри товарознавства (з 2012). Навчально-методична робота: читає лекції з товарознавства, співавтор 2-х навчальних посібників, 5-и методичних рекомендацій, монографії, навчальних програм. Науково-дослідна робота: розроблення складу та технології лікувальних аромокосметичних, косметичних засобів (гелі, креми, піномийні) та лікарських препаратів місцевої дії. Кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу і технології гелю для лікування вугрової хвороби» захистила 2002 року; докторську дисертацію на тему«Теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування сучасних гелеутворювачів природного та синтетичного походження у технології м’яких лікувально-косметичних засобів» захистила 2011 року; гель «Бодяга косметическая» та багато інших косметичних засобів виробляються промисловістю. Автор та співавтор понад 100 наукових праць, у т.ч. 4-х статей до Фармацевтичної енциклопедії. Підготувала 1 доктора наук, 7 кандидатів  наук, на даний час керує 2-ма докторськими та 1  кандидатською дисертаційними роботами.

Громадське доручення: з 2014 року – голова апробаційної ради за спеціальністю 15.00.01; з 2015 року – член спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 при НФаУ