Language:

  • Русский
  • Українська
  • English

Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни кафедри товарознавства

1.     “Медичне та фармацевтичне товарознавство” для спеціальностей: 7.110201  “Фармація” денної та ступеневої фармацевтичної освіти, 7.12020101  “Фармація”, 7.110201 –  “Фармація” (ССО), 7.110201  “Фармація” (студенти, що мають освіту бакалавра), 7.110206 – «Клінічна фармація» денної та ступеневої фармацевтичної освіти;

2.     «Фармацевтичне та медичне товарознавство»  для спеціальностей: 8.110201  “Фармація” (факультету з підготовки іноземних громадян), 8.110201  “Фармація”,  “Фармація”англ., 8.110201  “Фармація” (для студентів з країн СНД);

3.     «Товарознавство» для спеціальності: 6.030507 – Маркетинг  (за напрямом підготовки  0305  Економіка та підприємство);

4.     «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство» для спеціальності: 7.110202 – Технологія парфумерно-косметичних засобів денної та заочної форми навчання;

5.     «Основи матеріалознавства.Тара та паковання» для спеціальності: 7.110204  ” Технологія фармацевтичних препаратів” денної та заочної форми навчання;

6.     «Товарознавство на фармацевтичному підприємстві» для спеціальності: 8.12020101  “Фармація” денної, вечірньої та ступеневої фармацевтичної освіти.

2018 – 2019 р.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ навчальної дисципліни «Медичне і фармацевтичне товарознавство» напрям підготовки _1202 – Фармація  для спеціальності 7.12020101 – Фармація_ (4,5з)дв

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ навчальної дисципліни “ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО ” напрям підготовки _1202 – Фармація   для спеціальності _7.12020104 – ТПКЗ  (4,5з)мед, (4,5з)дв, (5,5з), (4,5 ф)

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ навчальної дисципліни “ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО ” напрям підготовки _1202 – Фармація   для спеціальності _7.12020104 – ТПКЗ _(5,0д), 4 к

РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни «Медичне і фармацевтичне товарознавство» напрям підготовки _1102, 1202 – “Клінічна фармація”  для спеціальності _7.110206, 7.12020102 – “Клінічна_фармація”

РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни «ТОВАРОЗНАВСТВО В ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ » напрям підготовки __22 – Охорона здоров’я  для спеціальності _226 – Фармація, промислова фармація (1,5д)Ф, (1,5в)Ф

РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни «ТОВАРОЗНАВСТВО В ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ » напрям підготовки __22 – Охорона здоров’я  для спеціальності 226 – Фармація, промислова фармація (1,5з)

РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни «Фармацевтичне та медичне   товарознавство» напрям підготовки  22 – Охорона здоров’я  для спеціальності  226 – Фармація, (3,0з)двЛ -2 к

РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни «Фармацевтичне та медичне   товарознавство» напрям підготовки  22 – Охорона здоров’я  для спеціальності 226 – Фармація, промислова фармація _(2,0з)двКФ

РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни «Медичне і фармацевтичне товарознавство» напрям підготовки _1202 – Фармація  для спеціальності 7.12020101 – Фармація_(4,5з), (4,5з)дв, (3,5з)дв мед

РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни «Медичне і фармацевтичне товарознавство» напрям підготовки _1202 – Фармація  для спеціальності 7.12020101- Фармація_(4,5з)ан

РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни «ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ » напрям підготовки __07 – Управління та адміністрування   для спеціальності 073 Менеджмент _(1,5з)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  “Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство” напрям підготовки 1102, 1202 – Фармація для спеціальності _7.110202, 7.12020104- ТПКЗ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Медичне та фармацевтичне товарознавство напрям підготовки 1102 – Фармація для спеціальності  7.110201- Фармація

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Товарознавство”напрям підготовки _0305 – Економіка та підприємство для спеціальності  _6.030507 – Маркетинг

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Медичне та фармацевтичне товарознавство” напрям підготовки _1202 – Фармаціядля спеціальності  _7.12020103 – Технологія фармацевтичних препаратів

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ дисципліни “Основи матеріалознавства, тара та паковання”, спеціальність 7.12020103 – Технологія фармацевтичних препаратів_(5,0д),. (5,5з), (4,5з)

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ навчальної дисципліни “МЕДИЧНЕ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО”  напрям підготовки _1202 – Фармація   для спеціальності 7.12020102 – Клінічна фармація_(5,0д)

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ навчальної дисципліни ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО ” напрям підготовки _1202 – Фармація   для спеціальності _7.12020104 – ТПКЗ _(5,0д), (4,5з)мед, (4,5з)дв, (5,5з)

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ навчальної дисципліни “МЕДИЧНЕ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО”  напрям підготовки _1202 – Фармація   для спеціальності _7.12020101 – Фармація_(2,5з)

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ навчальної дисципліни ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ”  напрям підготовки __07 – Управління та адміністрування   для спеціальності __073 Менеджмент (1,5з)

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ навчальної дисципліни “МЕДИЧНЕ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО”  напрям підготовки _1202 – Фармація   для спеціальності __7.12020101 – Фармація_(4,0д)

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ  дисципліни “Товарознавство” напрям підготовки __6.030507 – Маркетинг _(4,0д)  для спеціальності Економіки та менеджменту

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ навчальної дисципліни “МЕДИЧНЕ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО”  напрям підготовки _1202 – Фармація   для спеціальності _7.12020101- Фармація _(5,0д),. (4,5з)дв, (5,5з)