Language

Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни кафедри товарознавства

1.     “Медичне та фармацевтичне товарознавство” для спеціальностей: 7.110201  “Фармація” денної та ступеневої фармацевтичної освіти, 7.12020101  “Фармація”, 7.110201 –  “Фармація” (ССО), 7.110201  “Фармація” (студенти, що мають освіту бакалавра), 7.110206 – «Клінічна фармація» денної та ступеневої фармацевтичної освіти;

2.     «Фармацевтичне та медичне товарознавство»  для спеціальностей: 8.110201  “Фармація” (факультету з підготовки іноземних громадян), 8.110201  “Фармація”,  “Фармація”англ., 8.110201  “Фармація” (для студентів з країн СНД);

3.     «Товарознавство» для спеціальності: 6.030507 – Маркетинг  (за напрямом підготовки  0305  Економіка та підприємство);

4.     «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство» для спеціальності: 7.110202 – Технологія парфумерно-косметичних засобів денної та заочної форми навчання;

5.     «Основи матеріалознавства.Тара та паковання» для спеціальності: 7.110204  ” Технологія фармацевтичних препаратів” денної та заочної форми навчання;

6.     «Товарознавство на фармацевтичному підприємстві» для спеціальності: 8.12020101  “Фармація” денної, вечірньої та ступеневої фармацевтичної освіти.

  1. РОБОЧА  П Р О Г Р А М А з дисципліни “Фармацевтичне та парфумерно -косметичне товарознавство “ Для спеціальності: 7.110202 – “Технологія парфумерно- косметичних засобів”
  2. 2 . РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни ( зміни та доповнення ) «Товарознавство _ в фарм . підприємстві » 8 .1202010 – ” Фармація “
  3. 3 . РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни «Товарознавство» для напрямку 0305 – Економіка підприємства спеціальність 6.030507 – Маркетинг4 . РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни «Товарознавство» напрям підготовки 1102 – Фармація спеціальність 7.110201 – Фармація 5 . РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни «Медичне і фармацевтичне товарознавство» напрям підготовки 7.110201 – “Фармація” для спеціальності «Фармація» 6 .РОБОЧА ПРОГРАМА ( зміни та доповнення ) з дисципліни “Основи матеріалознавства, тара і упаковка “ для спеціальності 7.110204 – “Технологія фармацевтичних препаратів”  7 . РОБОЧА ПРОГРАМА  з дисципліни Медичне та фармацевтичне товарознавство” для спеціальності : 7.110206 – ” Клінічна фармація” 8 . РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни “Товарознавство в фармацевтичному підприємстві” для спеціальності: 8.12020101 – “Фармація”