Language:

  • Русский
  • Українська
  • English

Міжнародні відрядження

18.04.2017 р. співробітники кафедри товарознавства проф. Баранова І. І. та  ас. Безпала Ю. О. прийнять участь у LXXI Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини і фармації 2017», яка проходила на базі Білоруського державного медичного університету   (М. Мінськ). У рамках конференції ас. Безпала Ю. О. виступила з доповіддю на тему «Особливості вибору детергентів при розробці піномийних засобів»

collage_photocat11

Під час проведення майстер класів зав. каф. товарознавства, проф. Баранова І. І. провела лекції серед студентів Білоруського державного медичного університету, факультету «Фармація» на теми: «Контейнери (тара) для фармацевтичного застосування. Закупорювальні засоби та сучасний пакувальний матеріал», «Маркування парафармацевтичних засобів», «Особливості маркування зубних паст».

collage_photocat222

Отчет_Коваленко, Дядюн_ Словакия укршщ Отчет_Коваленко, Дядюн_ Словакия укр-1 Отчет_Коваленко, Дядюн_ Словакия укр-2   7-10.07.2015 . Слайд1 нужн формСлайд2 нужн формСлайд3 нужн форм

2012  рік

·                    Зав. кафедрою, проф. Баранова І.І.  у складі делегації НФаУ (проф. Котвицька А.А., проф. Посилкіна О.В., доц. Малий В.В.) – обмін досвідом у сфері підготовки фахівців фармацевтичних медичних спеціальностей за запрошенням Сілезького медичного університету (Польща, м. Котовіце), Вищої теоретичної школи (Польща, м. Сосновиць), Фармацевтичного факультету університету ім. Коменського (Словаччина, м. Братіслава). Термін відрядження – 20.10-28.10.2012 р.р.

·                   Аспірант кафедри Жук О.В. відвідала міжнародну виставку «Cosmopak– 2013»    Італія, м. Болонья.

2013  рік

Отчет_Коваленко, Дядюн_ Словакия англОтчет_Коваленко, Дядюн_ Словакия англ-1Отчет_Коваленко, Дядюн_ Словакия англ-2 7-10.07.2015. Слайд Испания 1 правильн нужн форматСлайд2 нужн форматСлайд3 нужн формат

Business trips abroad

2012

• Head of Department prof. Baranova I. with a the NUPh delegation (Prof. A. Kotvytska, Prof. Posylkina A., Assistant Professor V. Small) – sharing experiences in training pharmaceutical medical specialties specialists by invitation of the Silesian Medical University (Poland, Kotovitse ), Higher theoretical school (Poland, Sosnovyts), Pharmaceutical faculty of Komensky University (Slovakia, Bratislava). Term of trip – 20.10-28.10.2012.

• Postgraduate student Zhuk EV visited the international exhibition «Cosmopak-2013″ – Italy, in Bologna.