Language:

  • Русский
  • Українська
  • English

Докторские и кандидатские диссертации, которые были защищены на кафедре

КОВАЛЕНКО Світлана Миколаївна

Коваленко-1

Коваленко Светлана Николаевна 17.10.2014 г. защитила докторскую диссертацию на тему : «Теоретическое и экспериментальное обоснование состава и технологии комбинированных лекарственных препаратов на основе сульфурорганичних кислот»  по специальности 15.00.01 – “Технология лекарств, организация фармацевтического дела и судебная фармация” научный консультант  –  д. фарм. н., проф. Баранова.

Автореферат диссертации. 

БЕЗПАЛА Юлія Олександрівна

Беспалая-1

БЕЗПАЛА Юлія Олександрівна 16.10.2014 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Розробка складу та технології комбінованого препарату для застосування в стоматології» за спеціальностю 15.00.01 – “Технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація ”,  науковий керівник – д.фарм.н., проф. І. І. Баранова.

Автореферат дисертації. 

ГОНЧАРОВА Анастасія Андріївна

Гончарова-1

ГОНЧАРОВА Анастасія Андріївна 12.06.2015 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Розробка складу та технології крему для застосування при синдромі діабетичної стопи» по спеціальності 15.00.01 – “Технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація ” науковий керівник – д. фарм. н., проф. І. І. Баранова.

Автореферат дисертації. 

КУЧЕРЕНКО Вікторія Сергіївна

КУчеренко в докторанты-1

КУЧЕРЕНКО Вікторія Сергіївна 10.12.2015 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Розробка складу та технології комбінованого гелю для лікування стоматологічних захворювань»  по спеціальності 15.00.01 – “Технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація ” науковий керівник – д.ф.н., проф. С. М. Коваленко.

Автореферат дисертації.

Пуль-Лузан Вікторія Вікторівна

Пуль фото в защищенные

Пуль-Лузан Вікторія Вікторівна 5.02.2016 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Розробка складу та технології препарату місцевої дії для лікування верхніх дихальних шляхівї» за спеціальностю 15.00.01 – “Технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація ”,  науковий керівник – д.фарм.н., проф. І. І. Баранова.

Автореферат дисертації. 

ЖУК Олена Вікторівна

Жук в защищенные

ЖУК Олена Вікторівна 8.04.2016 р. захистила кандидатськую дисертацію на тему: «Розробка складу та технології дитячого піномийного засобу» за спеціальністю 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація», науковий керівник – д. фарм. наук, зав. каф. товарознавства, проф. Баранова Інна Іванівна.

Автореферат дисертації.