Language:

  • Русский
  • Українська
  • English

КОВАЛЕНКО Світлана Миколаївна

КОВАЛЕНКО Світлана Миколаївна (07.07. м. Харків) – фахівець з управління якістю, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри товарознавства НФаУ. Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1991), де і працює: старший лаборант кафедри органічної хімії (1991-1996), начальник ВТК ТОВ «Магік» (1996-1999); старший науковий співробітник Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських препаратів (1999-2002), асистент кафедри органічної хімії (2002), доцент та завуч кафедри управління якістю (2002-2012), доцент та завуч кафедри товарознавства (з 2012). Позаштатний сертифікований аудитор систем управління якістю ТОВ «Міжгалузевий центр якості «ПРИРОСТ» Української асоціації якості (з 2005). У жовтні 2014 року захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології комбінованих лікарських препаратів на основі сульфурорганічних кислот» зі спеціальності 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація», науковий консультант: доктор фармацевтичних наук, професор Баранова І.І. У лютому 2015 року присвоєно вчене звання доктора фармацевтичних наук. З квітня 2015 року професор кафедри товарознавства.

Навчально-методична робота. Читає лекції з товарознавства та управління якістю, автор і співавтор 3-х монографій, 3-х навчальних посібників. Науково-дослідна робота: розроблення складу, технології та стандартизація фармацевтичних препаратів у формі таблеток та гелів, розроблення МКЯ на фармацевтичні препарати, розроблення навчально-методичних матеріалів для підготовки фахівців з якості фармацевтичної галузі із застосуванням мультимедійних технологій. Кандидатську дисертацію на тему «Глісульфазид: розробка оптимальних технологій та методик стандартизації та лікарських форм» захистила 1996 року.

Автор і співавтор понад 100 наукових та науково-методичних праць, у т. ч. – 3 навчальних посібників, 3 монографій, 58 наукових статей, 4 методичних рекомендацій, 4 патентів, 6-ти статей до Фармацевтичної енциклопедії.

Під керівництвом готується 1 кандидатська дисертація здобувача кафедри товарознавства Кучеренко Вікторії Сергіївни.

Громадське доручення:  з  листопада 2014 р. член робочої комісії з розробки і впровадження СУЯ в НФаУ; з 2015 р. член апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.01.

Нагороджена Почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації (2005) та Національного фармацевтичного університету (2010).