Language:

  • Русский
  • Українська
  • English

ДЯДЮН (ТРУНОВА) Тетяна Валеріївна

 ДЯДЮН (ТРУНОВА)Тетяна Валеріївна (17.06. м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри товарознавства НФаУ. Закінчила Національний фармацевтичний університет (2007), де працює: лаборант (2007), аспірант кафедри промислової фармації (2007-2010); старший лаборант кафедри управління економіки фармації ІПКСФ (2010-2011); асистент кафедри товарознавства (2011-2015); доцент кафедри товарознавства з 2015 року.

Навчально-методична робота. Проводить практичні та семінарські заняття з товарознавства. Співавтор 1-го навчального посібника, методичних рекомендацій та навчальних програм.

Науково-дослідна робота: розроблення нових технологій створення лікарських препаратів хімічного походження. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології супозиторіїв на основі N,N´-дибензиламіда малонової кислоти» на здобуття наукового ступеню кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01. «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» (наук. керівник – к. фарм. н., доц. Крутських Т. В.). 2011рік. Співавтор 50 наукових праць (Вплив емульгатора на біофармацевтичні властивості супозиторіїв з дибамком // Український біофармацевтичний журнал. – 2010. – № 3 (8).; Обґрунтування технології виробництва супозиторіїв з дибамком // Актуальні питання фармацевтичної та медичної практики : Зб. наук. ст. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 22. – Т. 4.; Термогравиметричні дослідження супозиторіїв з N,N′-дибензиламідом малонової кислоти (дибамком) // Фармацевтичний вісник. – 2010. – № 1.; Дослідження з визначення оптимального складу супозиторіїв для лікування епілептичних захворювань // Український вісник психоневрології. – 2010. – Т. 14,  вип. 2 (47).; Патент на корисну модель №56181, Україна, МПК (2011.01) А61К9/20, А61Р25/28 (2006.01), Фармацевтична композиція у формі ректальних супозиторіїв для лікування епілепсії.; Патент на корисну модель № 33500, Україна, МПК (2006) А61К9/20, А61Р25/28, (2008.01), Фармацевтична композиція у формі капсул протисудомної дії.