Інформаціні матеріали

ІнформацІя для підготовки до занять з медичного та фармацевтичного товарознавства  студентів деної та заочної форми навчання

Тема 1.   Нормативна документація на фармацевтичні та медичні товари.

Тема 2. Класифікація та кодування товарів.

Тема 3. Товарознавчий аналіз фармацевтичних та медичних товарів.

Тема 4. Паковання, марковання медичних виробів. Транспортна тара.

Лекція за темою.

Тема 5. Товарознавчий аналіз загальнохірургічних інструментів.

Тема 6. Товарознавчий аналіз шовных матеріалів та проколюючих голок.

Тема 7. Товарознавчий аналіз інструментів та апаратів для  проколів, ін`єкцій, трансфузій та відсмоктувань.

Тема 8. Товарознавчий аналіз гумових виробів медичного призначення.

Тема 9. Товарознавчий аналіз перев`язувальних  засобів та готових перев`язувальних виробів.

Тема 10. Товарознавчий аналіз приладів для корекції зору.

Тема 11. Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту

Тема 12. Тара, закупорювальні засоби, пакувальні матеріали,  що виуористовуються у фармації

Тема 13. Пакування, маркування ГЛЗ.

Тема 14. Транспортування медичних та фармацевтичних товарів.

Тема 15. Приймання товарів на аптечный склад. Відео 1. Відео 2. 

Тема 16. Організація зберігання ЛЗ та ВМП на аптечному складі. Лекція. Відео 1. Відео 2.  Організація зберігання (підручник)

Тема 17. Товарознавчий аналіз медичних приладів та апаратів

Тема 18. Транспортна тара

Тема 19. Товарознавчий аналіз небулайзерів та інгаляторів.

Тема 20. Товарознавчий аналіз іригаторів.

Додатки до тем.

Тема 1.   Нормативна документація на фармацевтичні та медичні товари.

Тема 2. Класифікація та кодування товарів.

Тема 3. Товарознавчий аналіз фармацевтичних та медичних товарів.

Тема 4. Паковання, марковання медичних виробів. Транспортна тара.

Лекційний матеріал.

Тема 5.Товарознавчий аналіз загальнохірургічних інструментів.

Тема 6.Товарознавчий аналіз шовных матеріалів та проколюючих голок.

Тема 7.Товарознавчий аналіз інструментів та апаратів для  проколів, ін`єкцій, трансфузій та відсмоктувань.

Тема 8. Товарознавчий аналіз гумових виробів медичного призначення.

Тема 9. Товарознавчий аналіз перев`язувальних засобів та готових перев`язувальних виробів.

Тема 10. Товарознавчий аналіз приладів для корекції зору.

Тема 11. Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту

Тема 12. Тара, укупорювальні засоби, пакувальні матеріали, що використовуються  у фармації

Тема 13. Пакування, маркування ГЛЗ.

Тема 14. Транспортування медичних та фармацевтичних товарів.  Лекція. 

Тема 15. Приймання товарів на аптечний склад.

Тема 16. Організація зберігання ЛЗ та ВМП товарів на аптечному складі.

Тема 17. Товарознавчий аналіз медичних приладів та апаратів  № 1 та № 2

Перелік питань для підсумкового модульного контролю

Перелік питань для спеціальності “Фармація”, “Клінічна фармація”, “Технологія парфюмерно-косметичних засобів” Перелік питань для спеціальності “Маркетинг”

Теми для самостійного вивчення

1. Товарознавчий  аналіз медичних  газів (кисню, закису азоту) та киснево-дихальної, наркозної та лікувальної апаратури

Інформація для підготовки до занять студентів денної та вечірньої форми навчання (магістри) з дисципліни “Товарознавство в фармацевтичному підприємстві”

Тема 1. Сучасні тенденції розвитку пакувальної галузі. Створення нових видів тари, упаковки і закупорювальних засобів.

Тема 2. Полімерні матеріали в фармації та медицині

Тема 3. Транспортування медичних та фармацевтичних товарів

Тема 4. Сучасні аспекти захисту паковання і марковання ГЛЗ та медичних виробів від підробок

Тема 5. Роль стандартизації у забезпеченні та регулюванні якості товарів

Тема 6. Утилізація лікарських засобів. Утилізація медичних відходів. Утилізація деяких медичних виробів

Тема 7. Виявлення фальсифікованих  та  субстандартних лікарських засобів шляхом проведення товарознавчого аналізу при вхідному контролі

Тема 8. Регламентація  діяльності уповноважної особи при прийомки медичних та фармацевтичних товарів. огляд функцій уповноважної особи

Тема 9.  Основні положення та вимоги належної практики зберігання

Тема 10. Основні положення та вимоги Належної практики зберігання (GSP)

Інформація для підготовки до занять з дисципліни “Експертиза якості продукції” для студентів спеціальності “Менеджмент”

Тема 1. Введення в дисципліну «Експертиза якості продукції»

Тема 2. Організація проведення експертизи товарів

Тема 3. «Порядок складання акта експертизи. Типові помилки при проведенні експертизи»

Тема 4. “Маркування товарів”

Тема 5.  “Види товарознавчої експертизи”

Тема 6. “Ідентифікація та фальсифікація товарів”

Методичні рекомендації з підготовки до ПМК

за спеціальностями «Фармація», «Клінічна фармація»

другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Фармація»

за спеціальністю«Технологія парфумерно-косметичних засобів»

за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів»

за спеціальністю «Фармація» (для іноземних здобувачів вищої освіти)

за спеціальністю «Експертиза якості продукції»

за спеціальністю «Маркетинг»

Робочий журнал для практичних робіт

Тема 1. Нормативна документація

Тема 2.  Класифікація та кодування товарів.

Тема 3. Пакування маркування медичних виробів

Тема 4. Товарознавчий аналіз загальнохірургічних інструментів

Print Friendly, PDF & Email