Language:

 • Русский
 • Українська
 • English

Навчально-методична література кафедри

Блок навчально-методичної літератури з усіх спеціальностей:

Типові програми – 4

Навчальні програми з усіх спеціальностей – 45

Навчальні посібники – 6

         «Фармацевтическое и медицинское товароведение» в 2-х частинах (2007)

          «Товароведение» в 2-х частинах (2006)

          «Медицинское и фармацевтическое товароведение» в 2-х частинах (2012)

Практикуми – 5

          «Фармацевтическое и парфюмерно-косметическое товароведение» в 2-х частинах з інформац. матеріалом (2012)

          «Medical and pharmaceutical commodity science» (2012) частина1;

          «Медичне та фармацевтичне товарознавство» в 2-х частинах, на рос. та укр. мовах (2010) Гриф МОН (№1/11-7007 від 29.07.10 )

Методичні вказівки –

          «Медицинское и фармацевтическое товароведение» для самостійної роботи (2013)

          «Програми та завдання до контрольних робіт з фармацевтичного та парфумерно- косметичного товарознавства » (2011)

          «Програми та завдання до контрольних робіт з медичного та фармацевтичного товарознавства» (2010)

          «Програми та завдання до контрольних робіт з дисципліні “Основи матеріалознавства, тара та паковання”» (2010)

         «Основи матеріалознавства. Тара та паковання» (2013)в 2-х частинах

         «Методичні вказівки до контрольних робіт з фармацевтичного та парфумерно-косметичного товарознавства» (2013)

         «Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни Медичне та фармацевтичне товарознавство» (2013)

        

Робочий журнал

          «Медицинское и фармацевтическое товароведение» (2013) студентам, які навчаються за спеціальностями: “Фармація”, “Клінічна фармація”, “Технологія парфумерно-косметичних засобів”, “Технологія фармацевтичних препаратів”;

         Робочий журнал для іноземних студентів на англ. мові.

ВИДАННЯ КАФЕДРИ:

 1. Гридасов В. И. Фармацевтическое и медицинское товароведение / В. И. Гридасов, Л. М. Оридорога, Е.В. Винник. – Х.: Изд-во НФАУ, 2000. – 204 с.
 2. Радиационное облучение в технологии фитохимических препаратов : монография / Под ред. В. Г. Демьяненко. – Х.: Основа, 2000. – 226 с.
 3. Гридасов В. И. Товароведение : Учебное пособие / В. И. Гридасов, Л. М. Оридорога, Е.В. Винник. – Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2003. – 188 с. (російською та українською мовами)
 4. Медицинское и фармацевтическое товароведение : практикум / Под ред. В. Г. Демьяненко. – Х.: СПД ФОО Бровін О.В., 2009. – 328 с.
 5. Медицинское и фармацевтическое товароведение : учебное пособие / В. Г. Демьяненко, В. А. Афанасьева, А. В. Проскочило, С. В. Бреусова; под ред. В. Г. Демьяненко. – Х.: ВСИ «Медицина», 2010. – 296 с.
 6. Demyanenko D. V. Medical and pharmaceytical commodity science: practical manual / D. V. Demyanenko, V. G. Demyanenko. – Kharkiv: NUPh, 2011. – 257 р.
 7. Фармацевтическое и парфюмерно-косметическое товароведение : практикум / Под ред. В. Г. Демьяненко. – Х.: ФОП, 2012. – Ч. 1. – 318 с.; Ч. 2. – 188 с.
 8. Фармацевтическое и парфюмерно-косметическое товароведение : пособие / В. Г. Демьяненко, С. В. Бреусова, Д. В. Демьяненко, А. В. Проскочило. – Х.: Изд-во НФАУ, 2012. – Ч. 1. – 168 с.; Ч. 2. – 141 с.
 9. Медичне та фармацевтичне товарознавство (робочий  журнал для студентів спеціальності “Фармація” факультету підготовки іноземних громадян) : метод. реком.  /  І.І. Баранова, В .Г Дем’яненко, С. В Бреусова та ін.  – Х.: Вид-во НФАУ, 2013. –  107 с.
 10. Баранова І. І. Методичні рекомендації до контрольних робіт з фармацевтичного та парфумерно-косметичного товарознавства : метод. реком.  / І.І. Баранова,  С.В. Бреусова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 36 с.
 11. Баранова І. І. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Медичне та фармацевтичне товарознавство” : метод. реком.  / І.І. Баранова,  С.М. Коваленко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 59 с.
 12. Основи матеріалознавства. Тара та пакування: метод. реком. для студентів спеціальності  ТФП 2 ч. / В .Г Дем’яненко, І. І Баранова, С. В Бреусова та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 65 с; – 67 с.
 13. Дем’яненко В. Г. Медичне та фармацевтичне товарознавство : метод. реком. для самост. роб. студентів спеціальності  “Фармація” та “Клінічна фармація”  2 ч. / В .Г Дем’яненко, І. І Баранова, С. В Бреусова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 135 с.
 14. Демьяненко В. Г. Медицинское и фармацевтическое товароведение : метод. реком. для самост. раб. студентов специальности  “Фармация” 2 ч. / В. Г. Демьяненко, И. И. Баранова, С. В. Бреусова. –  Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 131 с.
 15. Медичне та фармацевтичне товарознавство : підручник у 2-х ч. Частина 2 / І. І. Баранова, С. М. Коваленко, Ю. О. Безпала, Т. В. Дядюн, С. О. Мамедова. – Х. : НФаУ : Оригінал, 2016. – 304 с.
 16. Фармацевтическое и медицинское товароведение : конспект лекций в таблицах и схемах / И. И. Баранова, С. В. Бреусова, В. Г. Демьяненко. − Х. : ФОП В. В. Петров, 2016. – 112 с.
 17. Товарознавство : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів заочної форми навчання/     І. І. Баранова, Т. В. Дядюн, В. В. Пуль-Лузан. – Х. : НФаУ, 2017. –  108 с.
 18. Товарознавство : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форми навчання /     І. І. Баранова, Т. В. Дядюн, В. В. Пуль-Лузан. – Х. : НФаУ, 2017. –  74 с.
 19. Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство : методичні рекомендації / І. І. Баранова, С. В. Бреусова,  Ю. О. Безпала та ін.  – Х. : НФаУ, 2017. – Ч. ІІ. –  56 с.
 20. Медичне та фармацевтичне товарознавство : підручник у 2–х ч. / І. І. Баранова, С. М. Коваленко, Ю. О. Безпала, Т. В. Дядюн, С. О. Мамедова. – Х. : НФаУ : Оригінал, 2016. – Ч. 2. – 304 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2016/2016_Medychne_ta_farmatsevtychne_tovaroznavstvo_Chastyna_II.pdf
 21. Медичне та фармацевтичне товарознавство : підруч. для студ. ВНЗ / І. І. Баранова,  С. М. Коваленко, Д. В. Семенів та ін. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. – Ч. 1. –  320 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2017/2017_med_tovaroznavstvo_p1.pdf
 22. Медичне та фармацевтичне товарознавство [Электронный ресурс] : метод. рек. з підготовки до підсумкового модульного контролю [здобувачів вищої освіти спец. “Фармація”, “Клінічна армація”] / І. І. Баранова [та ін.] ; НФаУ, Каф. товарознавства. – Еектрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_mr_pmk_mft.pdf
 23. Медичне та фармацевтичнетоварознавство [Электронный ресурс] : метод. рек. з підготовки до аудитор. контролю якості здобувачів вищої освіти заоч. форми навчання / І. І. Баранова [та ін.] ; НФаУ, Каф. товарознавства. – Еектрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2018. – 30 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_mr_akr_mft.pdf
 24. Медичне та фармацевтичнетоварознавство [Электронный ресурс] : метод. рек. для викладачів / І. І. Баранова [та ін.] ; НФаУ, Каф. товарознавства. – Електрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2017. – 165 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2017/2017_mr_dla_prepod_mft_nov.pdf
 25. Медичне та фармацевтичнетоварознавство [Электронный ресурс] : метод. рек. для самост. робіт / І. І. Баранова [та ін.] ; НФаУ, Каф. товарознавства. – Електрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2017. – 142 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2017/2017_mr_sr_med_ta_farmacevtuchn’e_tovaroznavstvo.pdf
 26. Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство [Электронный ресурс] : метод. рек. з підготовки до аудиторного контролю якості самост. роботи здобувачів вищої освіти заоч. форми навчання / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, Ю. О. Безпала ; НФаУ, Каф. товарознавства. – Електрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2018. – 32 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_mr_akr_%20tpkz.pdf
 27. Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство [Электронный ресурс] : метод. рек. з підготовки до підсумового модульного контролю [здобувачів вищої освіти спец. “Технологія парфумерно-косметичних засобів”] / І. І. Баранова [та ін.] ; НФаУ, Каф. товарознавства. – Електрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2018. – 22 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_mr_pmk_tpkz.pdf
 28. Фармацевтическое и медицинское товароведение [Электронный ресурс] : метод. рек. по подготовке к итоговому модульному контролю [соискателей высш. образования спец. “Фармация”] / И. И. Баранова [и др.] ; НФаУ, Каф. товарознавства. – Электрон. текстовые дан. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.  http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_mr_pmk_fmt.pdf
 29. Товарознавство на фармацевтичному підприємстві [Электронный ресурс] : навч. посібник для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спец. “Фармація” / І. І. Баранова [та ін.] ; НФаУ, Каф. товарознавства. – Електрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2018. – 160 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_%20tovaroznavstvo_na_farm_pidpriemstvi_navch_posib.pdf
 30. Pharmaceutical and medical commodity science [Electronic resource] = [Фармацевтичне та медичне товарознавство] : methodological recommendations for preparation to the final module contcol [of applicants for higher education specialty “Pharmacy”] / I. I. Baranova [et al.] ; NUPh, Dep. of Commodity Science. – Electronic text data. – Kharkiv : NUPh , 2018. – 24 p. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_Pharmaceutical%20and%20medical%20commodity%20science%20.pdf
 31. Основи матеріалознавства. Тара та паковання : методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів» / І. І. Баранова, С. В. Бреусова. − Харків : НФаУ, 2018. − 22 с.  http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_mr_pmk_tfp.pdf
 32. Основи матеріалознавства. Тара та паковання : методичні рекомендації з підготовки до аудиторного контролю якості здобувачів вищої освіти заочної форми навчання / І. І. Баранова, С. В. Бреусова. − Харків : НФаУ, 2018. − 30 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_osnovu_materialoznavstva_tara_ta_pakuvannia_mr_sr.pdf
 33. Основи матеріалознавства. Тарата паковання [Электронный ресурс] : метод. рек. до самост. робіт / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, С. В. Заїка ; НФаУ, Каф. товарознавства. – Електрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2018. – 73 с.

http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_osnovu_materialoznavstva_tara_ta_pakuvannia_mr_sr.pdf

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ НФаУ (eaNUPh)