Language:

  • Русский
  • Українська
  • English

ГОНЧАРОВА Анастасія Андріївна

Гончарова-1

ГОНЧАРОВА Анастасія Андріївна 12.06.2015 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Розробка складу та технології крему для застосування при синдромі діабетичної стопи» по спеціальності 15.00.01 – “Технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація ” науковий керівник – д. фарм. н., проф. І. І. Баранова.

Автореферат дисертації.