Опорна кафедра

22 квітня 2021 року р. у рамках науково-практичного міжвузівського семінару «Товарознавство в освіті фізичних терапевтів та ерготерапевтів» на базі Національного фармацевтичного університету, кафедрою товарознавства було проведено засідання опорної кафедри товарознавства з однопрофільними кафедрами ВНЗ України, а саме Києва,  Запоріжжя, Львова, Тернополю, Івано-Франківську, Луганщини (м. Рубіжне), коледж Національного фармацевтичного університету,  коледж Київського Міжнародного Університету з дисциплін, «МФТ», «ФМТ», «ФПКТ», «ОМТП», «Медична техніка у фізичній терапії», «Медичне товарознавство», де було висвітлено основні питання розвитку та оновлення тематики дисциплін.

Опорна кафедра

06.03.2020 р. у рамках VI науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фармацевтичне товарознавство» на базі Національного фармацевтичного університету, кафедри товарознавства було проведено засідання опорної кафедри товарознавства з однопрофільними кафедрами ВНЗ України, а саме  Одеси, Тернополю, Івано-Франківську, Луганщини (м. Рубіжне) та Донеччини (м. Слов’янськ) з дисциплін «МФТ», «ФМТ», «ФПКТ», «ОМТП», де було висвітлено основні питання розвитку та оновлення тематики дисциплін.

Опорна кафедра

22.03.2019 р. у рамках V науково-практичної конференції «Medical devices» на базі Національного фармацевтичного університету, кафедри товарознавства було проведено засідання опорної кафедри товарознавства з однопрофільними кафедрами ВНЗ України, а саме  Києву, Одеси, Вінниці, Львову, Тернополю, Івано-Франківську, Луганщини (м. Рубіжне) та Донеччини (м. Слов’янськ) з дисциплін «МФТ», «ФМТ», «ФПКТ», «ОМТП», де було висвітлено основні питання розвитку та оновлення тематики дисциплін.

Опорна кафедра

З 12-13 квітня 2018 р. на базі Одеського Національного медичного університету кафедри організації та економіки фармації відбувся науково-методичний семінар «Економіко-управлінська підготовка магістрів фармації – нагальне завдання вищої освіти» та виїзне засідання опорних кафедр Національного фармацевтичного університету економіко-управлінського спрямування з однопрофільними кафедрами фармацевтичних факультетів медичних закладів вищої освіти України.

Опорна кафедра Опорна кафедра

11.05.2016 р. відбулося розширене виїзне засідання кафедри товарознавства Національного фармацевтичного університету, на базі кафедри організації та економіки фармації і технології ліків ДВНЗ «ІваноФранківського національного медичного університету», як опорної з дисципліни «Медичне і фармацевтичне товарознавство».

Опорна кафедра Опорна кафедра Опорна кафедра

15.09.2016 р. у рамках VIII Національного з’їзду фармацевтів України відбулось спільне засідання опорних кафедр по технологічним дисциплінам і фармацевтичному і медичному товарознавству з однопрофільними кафедрами вищих навчальних закладів України.

collage_photocat-30

На базі кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького відбулось розширене засідання опорної кафедри товарознавства, 2014 р.

Висловлюємо велику подяку завідувачу кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького проф. Громовику Богдану Петровичу за можливість проведення виїзного засіданя з опорної кафедри товарознавства.

 виступ Барановой опроная каф

 Виступ проф. І. І. Баранової з доповіддю стосовно навчально-медичного забезпечення з дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство». (Зліво направо: проф. І. І. Баранова, проф. Б. П. Громовик (Львівський НМУ ім. Данила Галицького), проф. Д. В. Семенів (Івано-Франківський НМУ).

фото 2

Зліва направо: проф. І. І. Баранова, проф. О. В. Посилкіна, доц. Н. І. Ткаченко (Запорізький ДМУ), проф. Т. А. Грошовий (Тернопільський ДМУ ім. І. Я. Горбачевського),проф. А. С. Немченко, проф. Д. В. Семенів і ас. А. Ю. Пустовіт (Івано-Франківський НМУ), доц. С. В. Хоменко.

19.03.2013. На базі кафедри товарознавства НФаУ проведено засідання опорної кафедри з колегами однопрофільних дисциплін навчальних закладів: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пірогова, м. Вінниця, ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського, м. Сімферополь, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Луганськ,Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ тощо.

21

Перший ряд (зліва направо): ас. С. Л. Сафронюк (ДУКДМУ ім. С. І. Георгієвського), проф. Д. В. Семенів (Івано-Франківський НМУ), ас. Т. В. Трунова, доц. Є. В. Ткаченко; другий ряд: доц. С. М. Коваленко, проф. І. І. Баранова, доц. С. В. Бреусова, асп. Ю. О. Безпала

Print Friendly, PDF & Email