Навчальні дисципліни

 Згідно з навчальними планами на кафедрі товарознавства Національного фармацевтичного університету викладаються дисципліни для освітньо-професійних програм «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Оцінка технології охорони здоров’я», «Маркетинг», «Фізична терапія».

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітня програма «Фармація»

Дисципліни:

  • «Медичне та фармацевтичне товарознавство» для здобувачів вищої освіти 3-4 курсів другого (магістерського) рівня денної форми (термін навчання 3.10 та 4.10, 5,0 роки), 4, 5 курсів заочної форми (термін навчання 2.10, 4,6 та 5.6 роки) фармацевтичного факультету; 3, 4, 5 курсів заочної форми (термін навчання 3,10, 4.10, 5,6 роки) іноземного факультету, що навчаються російською мовою; 3, 4 курсів денної форми (термін навчання 3,10, 4.10 роки) іноземного факультету, що навчаються англійською мовою;
  • «Фармацевтичне та медичне товарознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу другого (магістерського) рівня заочної форми (термін навчання 2.6 роки) фармацевтичного факультету;
  • «Товарознавство в фармацевтичному підприємстві» для здобувачів вищої освіти 1 курсу другого (магістерського) рівня ступеневої фармацевтичної освіти (термін навчання 1.6 роки)

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітня програма «Клінічна фармація»

Дисципліни:

  • «Медичне та фармацевтичне товарознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу другого (магістерського) рівня денної форми (термін навчання 5.0 років), 4 курсу заочної форми (термін навчання 4.6 років)

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів»

Дисципліна:

  •  «Основи матеріалознавства. Тара та паковання» для здобувачів вищої освіти 4 курсу другого (магістерського) рівня денної форми (термін навчання 5.0 років), 4 курсів заочної форми (термін навчання 5.6 років).

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів»

Дисципліна:

  • «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу другого (магістерського) рівня денної форми (термін навчання 5.0 років), 4, 5 курсів заочної форми (термін навчання 4,6 та 5.6 років).

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Медична техніка у фізичній терапії

Медичне товарознавство

 

2021-2022 р.

Мedical and рharmaceutical commodity science Syllabus of the discipline 2021‐2022 for the specialty “Pharmacy”

 

Медичне та фармацевтичне товарознавство Силабус навчальної дисципліни 2021 для ОПП «Клінічна фармація»

 

Фармацевтичне та парфумерно‐косметичне товарознавство Силабус навчальної дисципліни

 

Медичне товарознавство Силабус навчальної дисципліни

 

Медична техніка у фізичній терапії Силабус навчальної дисципліни

 

Товарознавство Силабус навчальної дисципліни

 

Основи товарознавство. Тара та паковання Силабус навчальної дисципліни

Товарознавство в фармацевтичному підприємстві Силабус навчальної дисципліни

2020-2021 р.

Медичне та фармацевтичне товарознавство Силабус навчальної дисципліни 2020

Товарознавство в фармацевтичному підприємстві Силабус навчальної дисципліни 2020-2021 н.р.

Фармацевтическое и медицинское товароведение Силабус учебной дисциплины 2020 для специальности «Фармация»

Основи матеріалознавства. Тара та паковання. Силабус навчальної дисципліни 2020

Фармацевтичне та парфумерно‐косметичне товарознавство Силабус навчальної дисципліни 2020

2019-2020 р.

Pharmaceutical and medical commodity science. Syllabus of the discipline 2019

Фармацевтичне і медичне товарознавство. Сілабус навчальної дисципліни 2019 для 4 курсу спеціальності «Фармація» (Модуль 1)

Фармацевтичне і медичне товарознавство. Сілабус навчальної дисципліни 2020 для 5 курсу спеціальності «Фармація» (Модуль 2)

Медичне та фармацевтичне товарознавство Силабус навчальної дисципліни 2019

Медичне та фармацевтичне товарознавство. Силабус навчальної дисципліни 2019  для  4 курсу освітньої програми  «Клінічна фармація »

Товарознавство в фармацевтичному підприємстві. Силабус навчальної дисципліни 2019

Фармацевтичне та парфумерно‐косметичне товарознавство. Силабус навчальної дисципліни  2019

Основи матеріалознавства . Тара та паковання .Силабус навчальної дисципліни 2019

 

 

Print Friendly, PDF & Email