СНТ

СНТ

Відповідальна за СНТ
кафедри товарознавства
к.ф.н., доцент Запорожська С.М.

На кафедрі товарознавства постійно працює студентське наукове товариство (СНТ). Членами СНТ є кращі здобувачі вищої освіти старших курсів НФаУ, які проводять чисельні наукові дослідження. Для виконання студентських наукових робіт кафедра оснащена необхідними сучасними приладами. Керівництвом та співробітниками кафедри товарознавства до просвітницької та практичної роботи залучені відомі фірми-виробники сучасного обладнання та приладів: OMRON HEALTHCARE, ООО «Медхауз Свис ГМБХ», ПП ТПК «Ергоком», ТОВ «Рош Україна»,  LITTLE DOCTOR Medical & Healthcare Products, які забезпечують проведення якісного товарознавчого аналізу членами СНТ: постійно проводяться тренінг-семінари по ознайомленню з роботою приладів та їх документацією, надають у користування необхідні прилади.

 

Основні напрямки роботи СНТ:

1. товарознавчий аналіз:
– приладів для діагностики стану організму людини;
– стетоскопів та фонендоскопів;
– виробів і засобів для магнітотерапії;
– приладів для іонізації та зволоження повітря;
– виробів для людей з обмеженими можливостями;
– технічних та протипожежних засобів реабілітації;
– пристроїв для масажу;
– діагностичних тест-систем;
– компресійних медичних виробів;
– ортезів;
– медичних п’явок.
2. вивчення маркування Halal товарів;
3. дослідження сучасних паковань лікарських засобів та медичних приладів;
4. дослідження на стерильність (тест-смужок);
5. вивчення умов утилізації медичних виробів.

Кожного місяця проводяться засідання СНТ кафедри товарознавства, на яких ЗВО представляють дослідження за обраним напрямком у вигляді презентацій.

СНТ кафедри товарознавства продовжує роботу в умовах карантину: проводяться онлайн-засідання СНТ та онлайн-зустрічі керівників наукових робіт з ЗВО.

24.11.2021 року. Відбулося засідання СНТ кафедри товарознавства сумісно з СНТ кафедри фармації, технології ліків та фармацевтичного менеджменту КиМУ

Відповідальна за СНТ кафедри товарознавства НФаУ доц. Запорожська С.М. доповіла про конкурси студетських наукових робіт на 2021-2022 н.р. та про порядок написання наукових статей та тез за правилами академічної доброчесності. Були заслухані останні результати наукових робіти членів СНТ:
Доповіді за науковими дослідженнями членів СНТ:
1.«Товарознавчий аналіз пульсоксиметру фірми Little Doctor». Доповідач: Шанова Діана, зво 2 курсу. Науковий керівник: проф.Баранова І.І.
2. «Товароведческий анализ смар-часов и фитнес-браслетов». Доповідач: Сефрі Сухаел, зво 15 гр. 4 к. ІФ. Науковий керівник: доц. Запорожська С.М.
3. «Роль маркування у практиці сучасного косметолога». Доповідач: Гречана Аліна, зво 2 гр, 4 курсу ТПКЗ. Науковий керівник: доц. Беспала Ю.О.
4. «Товароведческий анализ экспресс тестов на беременность». Доповідач: Абдуллаева Азіза, зво 2 гр. 4к ІФ. Науковий керівник: ас. Дядюн Т.В.
5.«Товароведческий анализ термоконтейнеровдля лекарственніх препаратов». Доповідач: Фекрауі Рашид, зво 11 гр. 4 к. ІФ. Науковий керівник: доц. Бреусова С.В.

 

Результати досліджень доповідаються на Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях молодих вчених, семінарах та вебінарах, студенти приймають участь у наукових конкурсах та публікуються у наукових збірниках і журналах.

 

Щорічно кафедра плекає нових юних науковців у роботі з ЗОШ у написанні наукових робіт МАН України.

Всеукраїнські студентські конкурси

Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Фармація. Промислова фармація»

Дяченко М.В., ЗВО 3 курсу ССО – 2, Лучицька А.Є., магістр 1 к, гр.1а
Наукова робота: «Розробка складу та технології засобу для приготування релаксуючої ванни»
Науковий керівник: доц. Запорожська С. М.

 кількість переможців студентських конференцій

1. XXVII Міжнародна науково-практична конференція
молодих вчених та студентів «Topical issues of new medicines development»
присвячена 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка
 • Диплом Ⅰ ступеня – Шанова Діана Леріївна, ФФ, 1 к.   «Товарознавчий аналіз пульсоксиметру напалечного марки МD 300C23 фірми Little Doctor»
  Науковий керівник: зав.каф. товарознавства, проф. Баранова І.І.
2. І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE», секційне засідання кафедри товарознавства.
 • Диплом Ⅰ ступеня – Іванова Евгенія Олександрівна Фс17(5.0д)09, 4 к. “Дослідження засобів індивідуальної гігієни”
  Науковий керівник: ас. Дядюн Т.В.
 • Диплом Ⅱ ступеня – Шамлій Єлена Ігорівна, Фс17(5.0д)07, 4 к.
  “Товарознавчий аналіз сольових ламп”
  Науковий керівник: доц. Беспала Ю.О.
 • Диплом Ⅲ ступеня  – Дяченко Марина Володимирівна, Фс18(4.0д)02, 3к.
  “Досідження асортименту товарів та приладів для приготування кисневих та фітококтейлів”
  Науковий керівник: доц. Запорожська С.М.

кількість підготовлених робіт до конкурсу-захисту МАН

Переможець районного етапу конкурсу-захисту МАН
 • Диплом Ⅰ ступеня – Трет’яков Данило Едуардович, учень 11-А класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №151
  Керівник: зав.каф.товарознавства, проф. Баранова І.І.

Print Friendly, PDF & Email