Загальна інформація

Загальна інформація
Завідувачка кафедрою: Баранова Інна Іванівна, доктор фармацевтичних наук, професор

Перша кафедра товарознавства (рослинних і тваринних фармацевтичних матеріалів) була заснована в 1549 р. у Падуанському університеті (Італія). В 1943 р. був створен курс «Медичне товарознавство» (1-й Московський медичний інститут І.М. Сеченова).

У 1985 р. відповідно до наказу МОЗ СРСР курс було доповнено вивченням фармацевтичних товарів з назвою дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство».

З 1943 р. в Харківському фармацевтичному інституті на кафедрі військово-санітарної підготовки викладалось медичне та фармацевтичне товарознавство, а з 1991 р. була створена кафедра фармацевтичного та медичного товарознавства, з 1996 р. курс фармацевтичного та медичного товарознавства увійшов до складу кафедри ОЕФ, а з 1997 р. – до складу кафедри екстремальної та військової медицини.

З 2004 р. на базі курсу фармацевтичного та медичного товарознавства була створена кафедра товарознавства (завідувач до серпня 2012 р. був відомий вчений – д.фарм.н. проф. Дем’яненко В.Г., який внес великий вклад у розвиток фармацевтичного товарознавства).

Сьогодні на кафедрі працюють викладачі: д.фарм.н., проф. Баранова І.І.;  к. фарм. н., доц. Безпала Ю. О, к.фарм.н., доц. Бреусова С.В.; к.фарм.н., доц. Запорожська С. М., к.фарм.н., ас. Дядюн Т.В.; к. фарм. н., ас. Нікітіна М. В.  Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням рівня кваліфікації та професійної майстерності. Ця робота здійснюється шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації НФаУ та постійно співробітники приймають активну участь у українських та міжнарідних конференціях, вебінарах, трегінгах тощо.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 532 від 23.08.2011 р. затверджений новий Перелік опорних кафедр вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України, у якому кафедра товарознавства стала опорною з дисциплін: – «Медичне та фармацевтичне товарознавство» зі спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація»; – «Фармацевтичне та парфюмерно-косметичне товарознавство» зі спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів»; -«Основи матеріалознавства, тара та паковання» зі спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»

Відповідальні за наукову роботу кафедри: д.фарм. н., проф. Баранова Інна Іванівна.

Відповідальна за навчальну роботу кафедри, завуч кафедри: к.фарм.н., доцент.  Безпала Юлія Олександрівна

Відповідальна за дистанційне навчання за дисципліною “Товарознавство на фармацевтичному підприємстві”, “Медичне та фармацевтичне товарознавство” : к.фарм.н., доц. Бреусова Світлана Вікторівна.

Відповідальна за методичну роботу  та  СНТ кафедри :  к. фарм.н., доц. Запорожська Світлана Миколаївна.

Відповідальна за профорієнтаційну  роботу та є куратором груп   к. фарм.н, ас. Дядюн Тетяна Валеріївна.
та виховну роботу: к.фарм.н., доц.  Бреусова Світлана Вікторівна та к. фарм.н, ас. Нікітіна Марина Віталіївна.

Секретар кафедри к. фарм.н., доц. Бреусова Світлана Вікторівна.  та відповідальна за сайт – к.фарм.н., ас. Дядюн Тетяна Валеріївна.

Відповідальна за забезпечення кафедри матеріалами для проведення практичних занять та матеріально-відповідальна особаст. лаб. Федоренко В. А.

Print Friendly, PDF & Email