Міжнародні відрядження

23 – 24 листопада 2021 року завідувачка кафедрою товарознавства НФаУ, професор Баранова Інна прийняла участь у міжнародній науково-практичній конференції “ТашНИИВС: вчера, сегодня и завтра” .( м Ташкент, Узбекістан) .
Професор Баранова Інна виступила із доповіддю на тему “Сучасні аспекти маркування медичних виробів та косметичних засобів”, яка зацікавила колег із Узбекістану, Казахстану та Індії. Також обговорили особливості викладання дисципліни “Медичне та фармацевтичне товарознавство” у НФаУ.
Висловлюю окрему щиру вдячність директору Ташкенського науково-дослідного інституту вакцин та сироваток Ашурову Абдурахмону Акбаралієвичу та вченому секретарю “ТашНИИВС”, професору Махмуджановій Камілі Султановні за організацію та участь у конференції, за можливість знайомства та обміну досвідом з колегами.
Бажаємо Вам розвитку, процвітання і сподіваємось на плідну співпрацю НФаУ та ТашНИИВС
Міжнародні відрядженняМіжнародні відрядження
Міжнародні відрядженняМіжнародні відрядженняМіжнародні відрядженняМіжнародні відрядження

20.09.2018 по 26.09.2018 р. співробітники кафедри проф. Баранова І. І. та ас. Безпала Ю. О., ас. Халавка М. В. прийняли участь у роботі XXI IGWT Symposium 2018 «Sustainability, quality and innovation: A Global view of commodity sciences», де проф. Баранова І. І. виступила з доповіддю «Medical devices: experience of implementation of this topic for students of the pharmaceutical direction». Також були предаставлені постерні доповіді: «Development and formation Pharmaceutical and medical Commodity Science in Ukraine» автори: Безпала Ю. О., Баранова І. І. та Халавка М. В., «A modern view on the study of the discipline “medical and pharmaceutical commodity science” in the National University of Pharmacy» автори: Халавка М. В., Бреусова С. В., Заїка С. В., Нікітіна М. В., Семенів Д. В.

Міжнародні відрядженняМіжнародні відрядженняМіжнародні відрядженняМіжнародні відрядження

18.04.2017 р. співробітники кафедри товарознавства проф. Баранова І. І. та  ас. Безпала Ю. О. прийнять участь у LXXI Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини і фармації 2017», яка проходила на базі Білоруського державного медичного університету   (М. Мінськ). У рамках конференції ас. Безпала Ю. О. виступила з доповіддю на тему «Особливості вибору детергентів при розробці піномийних засобів»

collage_photocat11

Під час проведення майстер класів зав. каф. товарознавства, проф. Баранова І. І. провела лекції серед студентів Білоруського державного медичного університету, факультету «Фармація» на теми: «Контейнери (тара) для фармацевтичного застосування. Закупорювальні засоби та сучасний пакувальний матеріал», «Маркування парафармацевтичних засобів», «Особливості маркування зубних паст».

collage_photocat222

Отчет_Коваленко, Дядюн_ Словакия укршщ Отчет_Коваленко, Дядюн_ Словакия укр-1 Отчет_Коваленко, Дядюн_ Словакия укр-2   7-10.07.2015 . Слайд1 нужн формСлайд2 нужн формСлайд3 нужн форм

2012  рік

·                    Зав. кафедрою, проф. Баранова І.І.  у складі делегації НФаУ (проф. Котвицька А.А., проф. Посилкіна О.В., доц. Малий В.В.) – обмін досвідом у сфері підготовки фахівців фармацевтичних медичних спеціальностей за запрошенням Сілезького медичного університету (Польща, м. Котовіце), Вищої теоретичної школи (Польща, м. Сосновиць), Фармацевтичного факультету університету ім. Коменського (Словаччина, м. Братіслава). Термін відрядження – 20.10-28.10.2012 р.р.

·                   Аспірант кафедри Жук О.В. відвідала міжнародну виставку «Cosmopak– 2013»    Італія, м. Болонья.

2013  рік

Отчет_Коваленко, Дядюн_ Словакия англОтчет_Коваленко, Дядюн_ Словакия англ-1Отчет_Коваленко, Дядюн_ Словакия англ-2 7-10.07.2015. Слайд Испания 1 правильн нужн форматСлайд2 нужн форматСлайд3 нужн формат

Business trips abroad

2012

• Head of Department prof. Baranova I. with a the NUPh delegation (Prof. A. Kotvytska, Prof. Posylkina A., Assistant Professor V. Small) – sharing experiences in training pharmaceutical medical specialties specialists by invitation of the Silesian Medical University (Poland, Kotovitse ), Higher theoretical school (Poland, Sosnovyts), Pharmaceutical faculty of Komensky University (Slovakia, Bratislava). Term of trip – 20.10-28.10.2012.

• Postgraduate student Zhuk EV visited the international exhibition «Cosmopak-2013″ – Italy, in Bologna.

 

Print Friendly, PDF & Email