Напрями роботи

Виховна робота кафедри товарознавства

Напрями роботи

 

Відповідальна
к.ф.н., доцент кафедри товарознавства
Бреусова С. В.

 

 

 

 

Виховна робота кафедри товарознавства Національного фармацевтичного університету націлена на всебічний гармонійний розвиток особистості майбутнього фахівця фармації. На виконання цієї мети спрямовані численні заходи за напрямами національно-патріотичного, морального виховання та формування здорового способу життя.

Для здійснення виховних заходів на кафедрі  кожного року складається план виховної роботи із врахуванням Стратегічного плану розвитку НФаУ, завдань, які висуваються Службою з виховної роботи університету, та нагальних потреб студентської молоді. Оскільки  головна мета виховної роботи повинна реалізуватись шляхом вирішення певних конкретних завдань, на кафедрі товарознавства вони визначені як:

  • виховання майбутніх фахівців в галузі фармації авторитетними, високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, світоглядної політичної, професійної, інтелектуальної, соціально-психологічної, фізичної, екологічної культури;
  • створення необхідних умов для вільного розвитку студента, його мислення і загальної культури шляхом залучення до творчої діяльності (науково-дослідної, громадської, оздоровчо-спортивної та ін.);
  • збагачення естетичного досвіду студентів завдяки участі у відродженні забутих та створенні нових національно-культурних традицій НФаУ;
  • формування концепції людини – творця на основі самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення;
  • пропаганда здорового способу життя, запобігання вживанню алкоголю, наркотиків, викорінення шкідливих звичок.

Серед основних заходів виховання на кафедрі можна назвати бесіди і лекції на патріотичну тематику з історії культури, літератури і мистецтва нашої країни, її культурних взаємозв’язків з іншими народами і країнами, екскурсії історичними та літературно – мистецькими місцями, відвідування театрів, виставкових центрів, музеїв, екскурсії містами України.

Print Friendly, PDF & Email