Language:

  • Русский
  • Українська
  • English

Спiвробiтники кафедри

БАРАНОВА Інна Іванівна

БАРАНОВА Инна Ивановна ( 18.01. Борисоглебск , Россия ) – доктор фармацевтических наук , заведующий кафедрой товароведения НФаУ. Закончила Украинскую фармацевтическую академию (1996) и интернатуру (1997), где работает: лаборант (1995-1996), аспирант без отрыва от производства (1996-2000), старший лаборант (1997) курса «Технология косметических средств» при кафедре ЗТЛ; ассистент (2001) , доцент (2003) , профессор кафедры косметологии и аромологии (2012) , заведующий кафедрой товароведения ( с 2012 ). Учебно – методическая работа : читает лекции по товароведению, соавтор 1-го учебника, 2 – х учебных пособий, 5-и методических рекомендаций, 2-х монографии, учебных программ. Читать далее

КОВАЛЕНКО Світлана Миколаївна

КОВАЛЕНКО Світлана Миколаївна (07.07. м. Харків) – фахівець з управління якістю, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри товарознавства НФаУ. Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1991), де і працює: старший лаборант кафедри органічної хімії (1991-1996), начальник ВТК ТОВ «Магік» (1996-1999); старший науковий співробітник Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських препаратів (1999-2002), асистент кафедри органічної хімії (2002), доцент та завуч кафедри управління якістю (2002-2012), доцент та завуч кафедри товарознавства (з 2012). Позаштатний сертифікований аудитор систем управління якістю ТОВ «Міжгалузевий центр якості «ПРИРОСТ» Української асоціації якості (з 2005). У жовтні 2014 року захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології комбінованих лікарських препаратів на основі сульфурорганічних кислот» зі спеціальності 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація», науковий консультант: доктор фармацевтичних наук, професор Баранова І.І. У лютому 2015 року присвоєно вчене звання доктора фармацевтичних наук. З квітня 2015 року професор кафедри товарознавства.

Навчально-методична робота. Читає лекції з товарознавства та управління якістю, автор і співавтор 3-х монографій, 3-х навчальних посібників. Читати далi

БРЕУСОВА Світлана Вікторівна

БРЕУСОВА Світлана Вікторівна (12.03. м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри товарознавства НФаУ. Закінчила Харківську державну академію міського господарства (1997), в якій працювала в науково-дослідному секторі (1997-2001); у НФаУ працює: старший лаборант (2004-2009), асистент (2006-2011), доцент кафедри товарознавства (2012). На кафедрі виконувала обов’язки: матеріально-відповідальна (2004-2009), завуч (2009-2011), методист кафедри (2012). Працює зі студентським науковим товариством (понад 30 студентів, які приймали та приймають участь в Міжнародних науково-практичних конференціях). Займається профорієнтаційною та організаційно – виховною діяльністю. Навчально-методична робота: розробила на базі НФаУ дистанційний курс «Товарознавство на фармацевтичному підприємстві» для магістрів спеціальності «Фармація»; читає лекції з товарознавства; автор та співавтор 4-х практикумів, 2-х навчальних посібників, методичних рекомендацій, навчальних і типових програм та інших навчально-методичних матеріалів. Читати далi

ДЯДЮН (ТРУНОВА) Тетяна Валеріївна

 ДЯДЮН (ТРУНОВА)Тетяна Валеріївна (17.06. м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри товарознавства НФаУ. Закінчила Національний фармацевтичний університет (2007), де працює: лаборант (2007), аспірант кафедри промислової фармації (2007-2010); старший лаборант кафедри управління економіки фармації ІПКСФ (2010-2011); асистент кафедри товарознавства (2011-2015); доцент кафедри товарознавства з 2015 року.

Навчально-методична робота. Проводить практичні та семінарські заняття з товарознавства. Співавтор 1-го навчального посібника, методичних рекомендацій та навчальних програм.

Читати далі

Страница 1 из 3123