Language:

  • Русский
  • Українська
  • English

БЕЗПАЛА Юлія Олександрівна

БЕЗПАЛА Юлія Олександрівна (26.07. м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри товарознавства НФаУ. Закінчила коледж НФаУ за спеціальностю «Фармація» (2006), НФаУ (2011) за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів», магістратуру НФаУ (2012) за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів» з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра фармації. У Національному фармацевтичному університеті працює з 2011 р.: старший лаборант кафедри косметології та аромології (2011-2012 рр.), старший лаборант кафедри товарознавства (2012-2014 рр.), з 2015 р та по теперішній час – асистент кафедри товарознавства. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології комбінованого препарату для застосування в стоматології» на здобуття наукового ступеню кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Баранова І. І.). Основний напрямок наукової діяльності Безпалої Ю.О. – розробка місцевих лікарських та парафармацевтичних засобів.

Навчально-методична робота. На кафедрі проводе лабораторні (практичні) заняття з дисциплін: «Медичне та фармацевтичне товарознавство», «Фармацевтичне та медичне товарознавство», «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство», «Основи матеріалознавства. Тара та паковання». Удосконалює роль викладача в навчальному процесі. Безпала Ю. О. є автором і співавтором 9 статей у фахових та іноземних виданнях, 1 патента, 11 тез доповідей до науково-практичних конференцій.