БАЙВА Павло Петрович

Байва Павло Петрович  29.11.2019р. захистил кандидатську дисертацію за темою: “Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з фузідієвою кислотою”  за спеціальностю 15.00.01 – “Технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація ”,  науковий керівник – д.фарм.н., проф. І. І. Баранова. Автореферат

 

Print Friendly, PDF & Email